Beleidsafspraken met Functioneel Parket

20-03-2013 - Bij verandering van wetgeving worden soms wat verschrijving gemaakt. Zo ook met de aanpassing van de Visserijwet en de Regeling Dierlijke Bijproducten.
Hierdoor kan formeel niet meer strafrechtelijk worden opgetreden bij:
-          het vissen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende;
-          het niet afdekken van kadavers.
Met het Functioneel Parket zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.
Visserijwet
De verschrijving in deze wet betreft  de verwijzing naar water in artikel 21 naar artikel 1 lid 1 onder d (bedrijfslichaam). Dit had artikel 1 lid 4 onder d moeten zijn.
Afspraken met het Functioneel Parket:
  • het is een duidelijk voorbeeld van een verschrijving
  • deze verschrijving wordt middels een veegwet na de zomer hersteld
  • bij vaststellen van vissen in binnenwater zonder schriftelijke toestemming, strafrechtelijk blijven optreden voor artikel 21 Visserijwet
  • Functioneel Parket Den Haag zal deze beleidslijn communiceren naar de Handhavingseenheden FP.
Regeling Dierlijke Bijproducten
De verschrijving in deze wet is gemaakt in de strafbaarstelling in de Wet op de economische delicten. In plaats van het niet afdekken van kadavers (artikel 3.4 lid 1 onder b van de Regeling) als economische delict te benoemen in artikel 1a onder 3 WED, is dit gedaan in artikel 1 onder 3 van de WED.
Afspraak met het Functioneel Parket:
  • het herstellen van deze verschrijving zal mogelijk eind van dit jaar geregeld zijn
  • de Regeling moet zoveel als mogelijk middels de bestuurlijke boete worden gehandhaafd
  • de politie is niet bevoegd voor het uitschrijven van een bestuurlijke boete op grond van deze regeling
  • tot dat de Regeling is aangepast wordt er niet strafrechtelijk opgetreden door de politie.
Bron:LMEC