Voortgang wijziging Wet op de dierproeven

Op 22 september 2010 werd richtlijn 2010/63/EU van de Europese Unie gepubliceerd. Deze richtlijn 'betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt' heeft gevolgen voor de Wet op de dierproeven (Wod).
Nederland moet de Wod aan de EU-richtlijn aanpassen. In nieuwsbrief nummer 3 van het Ministerie van EZ een bericht over de voortgang van de wijziging van de Wod en de betekenis van de veranderingen in de praktijk.
Overdracht dierproevenbeleid aan EZ afgerond
Met ingang van 1 januari 2013 is het dierproevenbeleid van het ministerie van VWS overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken. Met de overdracht is gehoor gegeven aan een langere (politieke) wens om de dierenwelzijnsdossiers door één departement te laten afhandelen. Beleidsmatig is een sterke(re) positionering verkregen. Het dierproeventeam is bij EZ toegevoegd aan het cluster Dierenwelzijn van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. Het dossier is een-op-een overgegaan, zowel de financiën als het personeel.
Voortgang wetsvoorstel
De ministerraad heeft eind december 2012 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op de dierproeven goedgekeurd. Inmiddels heeft het ministerie van EZ het Advies van de Raad van State ontvangen. De verwerking van het advies is in volle gang. Het advies is nu nog vertrouwelijk, maar wordt openbaar bij het indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit gebeurt op korte termijn.
Interpretatie van de Wod volgens de richtlijn
Zolang de wijziging van de Wet op de dierproeven (Wod) niet is voltooid, blijft de Wod in huidige vorm bestaan. Wel moet de wet vanaf 1 januari 2013 gelezen worden in het licht van de richtlijn. Speciaal voor DEC's schreef het ministerie van VWS een juridische handreiking. Zij ontvingen de handreiking eind december 2012. In januari organiseerden verschillende inhoudelijk betrokkenen een workshop over de praktische gevolgen van de handreiking.
Lagere wet- en regelgeving
Na het voorstel tot wijziging van de Wod is het nu tijd voor aanpassing van de lagere wet- en regelgeving. In eerste instantie het Dierproevenbesluit. Net als eerder bij de voorbereiding van het wetsvoorstel zoekt EZ nadrukkelijk de samenwerking met betrokken partijen. Zij krijgen de kans om mee te praten, mee te denken en hun mening te geven. Daarnaast zijn 2 werkgroepen actief, die een bijdrage kunnen leveren.
Verkenning digitaal vergunningstelsel
De wijziging van de Wet op de dierproeven (Wod) heeft verschillende gevolgen. In het wetsvoorstel valt vooral het nieuwe vergunningstelsel op. Op dit moment werkt EZ hard aan de invulling hiervan. Een onderdeel is hoe de digitale vergunningverlening het beste vorm kan krijgen. Eind 2013 is de streefdatum voor de start van het nieuwe vergunningstelsel.
Nederland en Europa
Twee keer per jaar komen de NCP's (National Contact Points) van de lidstaten bijeen. Dan bespreken zij alles wat met de implementatie van de richtlijn samenhangt. Bijvoorbeeld de status van de implementatie en de resultaten van Europese werkgroepen. Daarnaast beoordelen de NCP's relevante documenten. De laatste NCP-bijeenkomst vond plaats in januari. Lees hier waarover de NCP's onder andere spraken en welke andere bijeenkomsten dit jaar gepland zijn.
Kamerbrief stand van zaken
Op 4 april 2013 stuurde EZ de Tweede Kamer de stand-van-zakenbrief over het beleid op het gebied van dierproeven en alternatieven.
Algemeen overleg dierproeven en alternatieven
Op 10 april 2013 vindt het algemeen overleg (AO) dierproeven en alternatieven plaats. De Tweede Kamer heeft aangegeven Zo Doende 2011 en de stand van zaken van de aangenomen moties uit 2012 te willen bespreken. De aangenomen moties uit 2012 vindt u terug in de kamerbrief van 13 april 2012. Zo Doende 2011 kunt u raadplegen op vwa.nl.
Klik op de link voor de nieuwsbrief met alle links naar relevante informatie
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de wijziging van de Wod? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Wijziging Wet op de dierproeven verschijnt ongeveer 8 keer per jaar. Kent u iemand met interesse voor dit onderwerp? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Bron: Rijksoverheid