Succesvolle samenwerking natuurhandhaving Friesland

09-04-2013 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de provincie Fryslân, de politie Eenheid Noord Nederland, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten werken in Friesland intensief samen om vis- en wildstroperij, het doden van en handelen in beschermde dieren, illegale bomenkap en afvaldumpingen stevig aan te pakken.
Tijdens gezamenlijke controleacties zijn in 2012 116 processen-verbaal en 902 bekeuringen uitgedeeld en hebben 232 inbeslagnames plaatsgevonden. Op 12 april 2013 wordt deze samenwerking verder vastgelegd in een convenant.
Door de gezamenlijke aanpak wordt expertise op het gebied van de aanpak van strafbare handelingen gebundeld met de vak- en gebiedskennis van de overige partijen. Hierdoor worden controles, zowel op land als op het water, precies op die momenten en plekken uitgevoerd waar dit het hardste nodig is.
Bron: NVWA