Bijenkast op Economische Zaken

01-05-2013 - Op een balkon van het ministerie van Economische Zaken staat sinds eind april een bijenkast.
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de kast officieel in gebruik genomen.
Bijenkasten op overheidsgebouwen
Het plaatsen van de bijenkast is een initiatief van beleidsmedewerker Wim Pelgrim, tevens hobby-imker in Dordrecht. Aanleiding was de Kamerbreed aangenomen motie Graus om imkers meer mogelijkheden te bieden om bijenkasten te plaatsen op daken van overheidsgebouwen omdat bijen in de stad prima kunnen gedijen.
Bijen van levensbelang
Staatssecretaris Dijksma is enthousiast over dit initiatief. 'Het doet me deugd dat het ministerie van Economische Zaken de primeur heeft het eerste departement te zijn dat met het plaatsen van een bijenkast uitvoering geeft aan de Kamermotie. Ik heb destijds de motie als ondersteuning van beleid omarmd. Bijen zijn van levensbelang voor de gewasbestuiving en daarmee ook voor de voedselvoorziening in de wereld. Met dit soort initiatieven geven we bijen ook in de stad de ruimte.'
Bron: Rijksoverheid