62 bedrijven voldoen niet aan eisen opslag gevaarlijke stoffen

15 -05-2013 - Van de 108 bedrijven die volgens een rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 7 juni 2012 niet voldeden aan de brandveiligheidseisen bij de opslag van gevaarlijke stoffen, voldeden 62 bedrijven op 25 april 2013 nog steeds niet.
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft de lijst met de actuele situatie van de 108 bedrijven vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
Eerder dit jaar bleek uit een rapportage van de ILT nog dat 108 bedrijven op 7 juni 2012  niet voldeden aan de eisen omdat ze geen adequate vergunning en/of een goedkeurend inspectierapport hadden. Inmiddels is er een update gemaakt waaruit blijkt dat inmiddels
40 bedrijven aan de regelgeving zijn gaan voldoen, doordat hun milieuvergunning op orde kwam, doordat een goedkeurend inspectierapport ter beschikking is gekomen of doordat ze hun opslag hebben beperkt.
30 bedrijven voldoen op 25 april 2013 nog steeds niet terwijl 32 bedrijven wel over een adequate vergunning en ook over een werkende brandbeveiligingsinstallatie beschikken, maar niet volledig voldoen aan de eisen van ontwerp, aanleg en onderhoud. Zij kregen daardoor van hun gecertificeerd inspectiebedrijf een rapport met een dubbele boodschap, zowel goed- als afkeurend, een onwenselijke situatie. Deze inspectiebedrijven worden nu door het ministerie benaderd om na te gaan hoe dit voorkomen kan worden. Enkele bedrijven van de oorspronkelijke lijst bleken al in juni 2012 aan de eisen te voldoen maar die informatie was niet aan de ILT ter beschikking gesteld.
In alle gevallen spant het bevoegd gezag (provincie of gemeente) zich in om ervoor te zorgen dat bedrijven de eisen gaan naleven. Dit kunnen zij doen via handhaving of het actualiseren van de vergunning. De inspectie (ILT) zal ook dit jaar de stand van zaken nauwlettend blijven monitoren en druk op het proces houden.
Bron: Rijksoverheid