Veiligheidsregio’s steeds beter voorbereid op ramp

27-05-2013 — De Veiligheidsregio’s voldoen in toenemende mate aan de eisen die de wet op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing stelt, zo concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie in de Staat van de Rampenbestrijding 2013.
Toch voldoet geen enkele veiligheidsregio aan alle door de wet gestelde eisen. De regio’s zijn organisatorisch steeds beter voorbereid op rampen, maar op andere terreinen, zoals alarmering en informatiemanagement, is de afgelopen jaren te weinig verbeterd. Daarnaast baart het de Inspectie zorgen dat er in weinig Veiligheidsregio’s genoeg wordt geoefend en dat er na incidenten en oefeningen nauwelijks evaluaties worden gehouden.
Minister Opstelten vindt het zeer belangrijk dat de rampenbestrijding op orde is. Het Veiligheidsberaad en de minister zijn het er over eens dat de geconstateerde knelpunten voortvarend moeten worden opgepakt. De minister zal er daarom bij de betreffende regio’s op aandringen op korte termijn verbeteringen aan te brengen. Ook worden de regio’s gewezen op het belang van structureel oefenen.
Op basis van het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Eenheid in Verscheidenheid’ zijn binnen het huidige stelsel al verbeteringen in gang gezet, vooral op het gebied van bovenregionale samenwerking en crisiscommunicatie.
Voor De Staat van de Rampenbestrijding heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie de effectiviteit van de rampenbestrijding in Nederland in de periode maart 2010 – oktober 2012 onderzocht. De Staat van de Rampenbestrijding 2013 zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio door de commissie Hoekstra. Deze commissie zal naar verwachting deze zomer rapporteren. Minister Opstelten zal naar aanleiding van dit rapport uitgebreider ingaan op de aanbevelingen van de Inspectie.
Bron: Rijksoverheid