Defensie beëdigt 8 buitengewoon opsporingsambtenaren

10-07-2013 - Op vrijdag 5 juli zijn voor het eerst 8 terreinopzichters, werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Met het beëdigen van deze acht militairen wordt het voor hen mogelijk om op militaire terreinen bij overtredingen verbaliserend op te treden. De militaire BOA neemt hiermee een plaats in naast bijvoorbeeld boswachters, jachtopzieners en milieu-inspecteurs, die zorg dragen voor natuurgebieden in Nederland. Op termijn zullen alle terreinopzichters, werkzaam bij de landmacht, buitengewoon opsporingsambtenaar worden. Van de 8 te beëdigen militairen werken er 7 in het Noorden van Nederland.
De buitengewoon opsporingsambtenaren zullen nauw samenwerken met de Koninklijke Marechaussee. Zo zal de marechaussee een proces verbaal opgemaakt door een BOA veelal verder afwikkelen. Ook kunnen zij terugvallen op de marechaussee op het gebied van wetgeving en alles wat daar mee samenhangt.
De beëdiging werd uitgevoerd door Kolonel Daan Noort, district commandant Noord Oost van de Koninklijke Marechaussee in het bijzijn van de Commandant der Landstrijdkrachten,  luitenant-generaal Mart de Kruif.
Bron: Rijksoverheid