Boetes uitgedeeld voor illegale asbestsanering

28-08-2013 — De Inspectie SZW heeft een boete van € 46.500, opgelegd aan een aannemersbedrijf voor het niet juist sanering van asbest op een locatie in Bergen op Zoom en een boete van € 15.300, aan een klussenbedrijf voor het niet juist sanering van asbest op een locatie in Haren (Groningen).
Op een voormalig defensieterrein in Bergen op Zoom waren al honderden meters aan asbesthoudende cementbuizen verwijderd en een deel moest nog verwijderd worden. Na een signaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport is de Inspectie SZW ter plaatse gaan controleren. Uit de controle bleek dat het aannemersbedrijf de asbestwerkzaamheden niet had gemeld bij de Inspectie en het bedrijf en de werknemers niet over de benodigde certificaten voor asbestsanering beschikten. De boete voor de aannemer bedraagt € 46.500,-.
In de gemeente Haren (Groningen) heeft een klusbedrijf in huurwoningen onder meer asbesthoudende platen van zolder ondeskundig verwijderd. Na een tip is de Inspectie SZW aldaar gaan controleren. Hieruit bleek dat het klusbedrijf de werkzaamheden niet had gemeld bij de inspectie SZW, niet over de benodigde certificaten beschikte, er geen containment was gebouwd en het asbesthoudende afval niet correct was verwijderd. De boete voor de zpp-er bedraagt € 15.300,-.
De Inspectie heeft beide bedrijven gewaarschuwd dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd te staken. Deze sanctie - de zogenaamde ‘(waarschuwing) preventieve stillegging’ - kan sinds januari 2013 door de Inspectie SZW worden toegepast bij ernstige en zware overtredingen.
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Sinds januari 2013 zijn de boetebedragen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet fors aangescherpt.
Bron: Rijksoverheid