Beter toezicht slachthuizen

03-09-2013 — Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil dat het toezicht in de slachterijen structureel verbetert. Meer begeleiding van het personeel, verandering van de handhavingscultuur en een kostendekkend toezicht moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter in staat stellen in te spelen op incidenten bij de controles in het slachthuis.
Dit staat in een brief van staatssecretaris Dijksma die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van een rapportage van de NVWA.
Staatssecretaris Dijksma:’Er moet adequaat gereageerd worden op incidenten in de slachthuizen. Niet alleen voor onze voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn is dit van belang, maar ook voor onze exportpositie. Daarom heb ik de NVWA de opdracht gegeven binnen een half jaar de maatregelen te implementeren’.
De cultuur van toezicht wordt aangepakt. Naast waarschuwingen zullen bij misstanden sneller boetes worden opgelegd of wordt het bedrijf stilgelegd. Bij intimidatie wordt het bedrijf hoe dan ook stil gelegd. De controleurs krijgen een intensievere begeleiding zodat zij hun moeilijke taak beter kunnen uitvoeren. Het leren van elkaar is een belangrijk aandachtspunt in de verbetering van het toezicht, waardoor er meer uniformiteit ontstaat bij het controleren. Het wordt dan duidelijker wanneer er ingegrepen moet worden. Voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid is niet alleen een taak van de overheid. Ook het bedrijfsleven heeft hier een verantwoordelijkheid in, bijvoorbeeld voor het behoud van de exportpositie. De tarieven die de NVWA doorberekent aan het bedrijfsleven worden kostendekkend.
Het toezicht door de NVWA op de naleving van de wet op de kwaliteit en de veiligheid van vlees gebeurt in alle schakels in de keten, dus van de boer tot aan de supermarkt en horeca. Het toezicht op het slachtproces is daar één van. In het slachthuis zijn er twee controlemomenten: een keuring voorafgaand aan de slacht en een keuring na het slachten. Verder zijn er temperatuurcontroles bij het inladen van het vlees voor transport. Ook worden van geslachte dieren steekproefsgewijs monsters genomen voor onderzoek naar sporen van diergeneesmiddelen. Bij vermoedens of verdenkingen kan een dierenarts extra bacteriologisch onderzoek doen.
Bron: Rijksoverheid