Bodemdag in den Haag

21-09-2013 - Op dinsdag 8 oktober a.s. organiseert de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT en RWS-Bodem+ de regionale netwerkbijeenkomst "ODH Bodemdag" van 9.00 tot 17.00 uur in New Babylon Meeting Center in Den Haag.
Na het plenaire ochtendgedeelte over het Besluit Bodemkwaliteit en het Bodemconvenant, zijn er in de middag verschillende workshops. Wilt u meer weten over risico’s, gaat u ondergronds of kiest u juist voor kwaliteit? Kijk voor meer inhoudelijke informatie over alle workshops onder aan deze pagina.
Bij de workshops is gekozen voor groepering per thema. Bij uw aanmelding kiest u dus voor één workshopthema. Bij dat thema horen in totaal drie workshops. Indien u toch een andere combinatie van workshops wilt, dan kan dat door op de ODH Bodemdag zelf met iemand van workshop te ruilen.
Voor wie?

De ODH Bodemdag is voor medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, civiele werken en toezicht in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
Meer informatie of aanmelden: 

http://odhbodemdag.eventbrite.nl/