Boete voor illegaal verwijderen asbesttegels

27-09-2013 - De Inspectie SZW heeft een boete van € 16.200,- opgelegd aan een installatiebedrijf voor het illegaal saneren van asbest op een locatie in IJmuiden. De illegale sanering werd ontdekt door de Milieudienst IJmond.
Op een locatie in IJmuiden trof een inspecteur van de Milieudienst IJmond een groot aantal cementtegels aan waarin asbest is verwerkt. De cementtegels bleken afkomstig van een bitumendak en waren deels gebroken. Op het dak zelf liggen nog meer van deze tegels te wachten totdat ze verwijderd worden. Het werk is direct stilgelegd. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert geeft aan dat ze niet wist dat het om asbesthoudend afval ging.
De samenwerking tussen de Milieudienst IJmond en de Inspectie SZW is zodanig dat de bevindingen en waarnemingen van de opsporingsambtenaren van de milieudienst direct gebruikt kunnen worden. Dit maakt een snelle afhandeling door de Inspectie SZW mogelijk.  Deze vorm van samenwerking tussen de verschillende toezichthouders komt ook voor in andere regio’s.
Er bleek in dit geval sprake van verschillende overtredingen. Zo waren de werkzaamheden niet gemeld, is  onbeschermd en door een niet-gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderd en is het afval niet op de juiste wijze verpakt. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van € 16.200,-.
Het bedrijf heeft een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd te staken. Deze sanctie - de zogenaamde ‘(waarschuwing) preventieve stillegging’ - kan sinds januari 2013 door de Inspectie SZW worden toegepast bij ernstige en zware overtredingen.
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Sinds januari 2013 zijn de boetebedragen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet fors aangescherpt.
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.
Bron: Rijksoverheid