Voor tonnen beslag in onderzoek naar stelselmatige fraude met Spijsolie

27-09-2013 - De Politie heeft afgelopen week in totaal vijf schepen, drie bedrijven en 10 woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar circa 20 natuurlijke en rechtspersonen, die allen betrokken zijn bij de handel in vetten, spijsolie en afvalstoffen uit die handel.
De verdenking is dat zij deel uit maken van een criminele organisatie die stelselmatig fraudeerde met spijsolie en afvalstoffen. Ze hebben vermoedelijk tonnen verdiend met de fraude.
Schepen die spijsolie en vetten vervoeren, geven meermalen per jaar hun slobs -met daarin afvalwater dat is ontstaan na het reinigen van de laadruimten- af aan een vethandelaar, die het op zijn beurt weer afgeeft aan de vetverwerker. Het afvalwater bevat altijd hoeveelheden bruikbare spijsolie. Voor de bruikbare spijsolie uit het afvalwater ontvangen schepen geld. Voor de verantwoorde verwerking van het water en vuil moet betaald worden. De verdenking is dat verdachten zich op grote schaal hebben bezig gehouden met het afgeven van meer afvalstoffen dan vermeld, het stelselmatig vervalsen van administratie en het witwassen van illegaal verdiende gelden.
Misdaad mag niet lonen
Wanneer bedrijven zich niet aan de regels houden halen zij een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Dat vindt de overheid ernstig en daarom treedt zij hiertegen op.
Bij de doorzoekingen is er administratie in beslag genomen, de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft monsters genomen en de schepen technisch onderzocht. Ook is er voor tonnen beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed en op circa 20 auto's - waaronder veel oldtimers. Er zijn één bedrijf en vier woningen in de omgeving van Werkendam doorzocht, twee bedrijven en één woning in Moerdijk, vijf schepen en woningen van schippers in Zeeland (1), Zuid Holland (2) en Limburg (1).
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt uitgevoerd door de politie Zeeland-West Brabant, Dienst Regionale Recherche, Team Milieu, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, Dienst Infra Afdeling EXO/TMC.
Bron: Openbaar Ministerie