Uitspraak goedkeuringsbesluit gedragscode bosbeheer

02-10-2013 - In het kort: De rechtbank is tevreden met de wijze waarop EZ het goedkeuringsbesluit op enige punten heeft aangepast n.a.v. de tussenuitspraak. Gelukkig hebben de beroepen van PDM, samen met Vogelbescherming en de Werkgroep Roofvogels Nederland, wel verbeteringen opgeleverd in de gedragscode.
Nu zijn ook expliciet maatregelen opgenomen voor broedgevallen buiten de periode 15 maart tot 15 juli, de bomen rondom een nestboom moeten blijven staan (dus niet alleen bij bijzondere nestbomen) en er geldt een bewaarplicht van 2 jaar van de checklist die behoort bij de gedragscode (voorheen slechts een advies).
Onze beroepen zijn niet voor niks geweest. PDM beraadt zich nog of hoger beroep tegen de einduitspraak van de Rechtbank Utrecht (bestuurssector) zal worden ingesteld. Lees meer over de beroepsprocedure in Dier & Milieu nr. 6 die medio december verschijnt.
De volledig uitspraak kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken.