Controles op illegaal slachten tijdens Offerfeest

11-10-2013- Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende week op het vervoer en (onverdoofd) slachten van schapen en runderen tijdens het Offerfeest.
In de circa 94 slachthuizen waar onverdoofd wordt geslacht, zijn bij het doden van dieren permanent dierenartsen van de NVWA aanwezig. Daarnaast zijn er ongeveer 20 inspecteurs op pad om extra vervoerscontroles uit te voeren en om op te treden tegen illegale slacht.
Het onverdoofd doden van dieren is alleen toegestaan in een geregistreerd slachthuis. Alle dieren die bij het slachthuis aankomen worden door een dierenarts van de NVWA gekeurd. De dierenarts kijkt of de regels voor het vervoer van de dieren zijn nageleefd en of de dieren geschikt zijn voor menselijke consumptie. Verder houdt de dierenarts het dierenwelzijn en de hygiëne tijdens en na de slacht in de gaten. Tijdens het Offerfeest worden er ieder jaar ongeveer 56.000 schapen en 2.000 runderen onbedwelmd geslacht.
Illegale slacht
Onverdoofd slachten op bijvoorbeeld boerderijen en in woningen is verboden. Hierop staat een boete van maximaal €76.000. Ook kan een overtreder een taakstraf krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. Mensen die vermoeden dat er bij hen in de buurt illegaal wordt geslacht kunnen dit melden bij het klantcontactcentrum van de NVWA.
Bron: Rijksoverheid