Wecycle zet samenwerking met gemeenten voort

10-11-2013 - Nieuwe overeenkomst afgifte e-waste kan direct ingaan
. Wecycle biedt deze week alle gemeenten in Nederland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan voor het afgeven van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste).
Hiermee biedt Wecycle de complete oplossing om veilig, verantwoord en vertrouwd e-waste af te voeren en illegale handel te voorkomen. Daarnaast garandeert Wecycle optimale recycling. De stichting Wecycle organiseert al 15 jaar de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.
Uit recent onderzoek van KplusV Organisatieadvies onder gemeenten en afvalorganisaties blijkt dat gemeenten zeer positief zijn over de huidige samenwerking. Gemeenten geven aan dat Wecycle hen ontzorgt voor een belangrijke publieke taak: de verantwoorde recycling van e-waste. De gemeenten vinden Wecycle een betrouwbare uitvoeringspartner en zijn tevreden over de samenwerking en de logistieke afspraken. Door samenwerking met Wecycle voldoen gemeenten volledig aan de nieuwe regelgeving die februari 2014 ingaat. Gemeenten kunnen met onmiddellijke ingang een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten. Hiervoor geldt geen aanbestedingsplicht.
Vergoeding
Als onderdeel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ontvangt de gemeente een kostenvergoeding van Euro 85,- per ton voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van e-waste. Daarnaast kan de gemeente een eenmalige kostenvergoeding van Euro 1.000,- ontvangen, indien zij aantoonbaar lampen aanneemt die door het MKB worden aangeboden.
De gemeente kan er voor kiezen al het ingenomen e-waste af te geven aan een gecertificeerde verwerker. Hieraan zijn als voorwaarden verbonden dat de verwerker voldoet aan de WEEELABEX-kwaliteitseisen of de CENELEC-normen voor de verwerking van e-waste én dat de verwerker alle bij de gemeente ingenomen e-waste rapporteert aan Wecycle. De gemeente ontvangt een registratievergoeding van Euro 10,- per ton geregistreerd e-waste. Hiermee vervalt de kostenvergoeding van Euro 85,- per ton.
Optimale recycling
Als partner van Wecycle zijn zowel de gemeente als de inwoners verzekerd van optimale inzameling en recycling van alle elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Wecycle realiseert een totaal materiaalhergebruik van 84 procent. De nuttige toepassing komt uit op 96 procent. Daarmee behaalt Wecycle ruimschoots de wettelijke recyclingdoelstellingen.

Campagnes
Wecycle werkt samen met gemeenten met landelijke TV-inzamelacties rondom Koningsdag en Sinterklaas. Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst afsluiten kunnen hier gratis aan mee doen om zo inwoners te stimuleren meer e-waste in te leveren. Zo deden dit jaar ruim 240 gemeenten mee met de inzamelactie na de Vrijmarkt. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van Wecycle-communicatieformats en is er een algemene communicatiekit beschikbaar.
Over Wecycle
Wecycle is de stichting die de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (e-waste) in Nederland organiseert. Daarnaast registreert Wecycle e-waste dat volgens de hoge kwaliteitsnormen wordt gerecycled. Wecycle is het collectieve systeem dat in opdracht van de producenten en importeurs zorgt voor verantwoorde inzameling, optimale recycling en rapportage aan overheid en samenleving. Wecycle laat ook onderzoeken uitvoeren en voert communicatiecampagnes. Wecycle werkt samen met gemeenten, kringloopbedrijven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en consumenten.
Bron: ANP