Twentekanalen verdiept; 900 vrachtwagens van de weg

02-12-2013 — De Twentekanalen worden verdiept waardoor ze geschikt worden voor grotere binnenvaartschepen en meer goederentransport. Tegelijkertijd gaat het logistieke bedrijfsleven in Twente veel meer goederen over het kanaal in plaats van over de weg te vervoeren.
Vanaf 2015 worden er met de verschuiving van transport naar het water per dag 350 vrachtwagens van de weg gehaald. Na de verdieping van de Twentekanalen zal dit aantal verder afnemen en gaan er dagelijks 900 vrachtwagens van de weg.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag met de provincie Overijssel, Regio Twente en het bedrijfsleven verenigd in Port of Twente de afspraken bezegeld over de verdieping en het gebruik van de Twentekanalen. De minister is blij met de afspraken met de regio, provincie en het bedrijfsleven. “Dit is een slimme deal in vele opzichten. We slaan drie vliegen in één klap. De afspraken betekenen een impuls voor de bereikbaarheid, we stimuleren de economie en we zorgen voor schonere lucht door meer over het water te vervoeren. Het is een mooi voorbeeld van onze mobiliteitsaanpak waarbij we investeren in uitbreiding van infrastructuur en tegelijkertijd de bestaande wegen en vaarwegen beter benutten.”
De Twentekanalen worden steeds belangrijker voor het internationale goederentransport vanaf de Rotterdamse haven. Als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2 zal de binnenvaartoverslag in de regio Twente de komende jaren flink groeien. Met de verdieping van de Twentekanalen kan de regio zich verder versterken als belangrijk logistiek knooppunt tussen Nederland en Noord-Oost Europa. De verruiming van de Twentekanalen zorgt er voor dat bedrijven in Twente bereikbaar worden voor schepen met een vaardiepte tot 2,80. De verdieping van de Twentekanalen kost 76 miljoen euro.
“We zijn erg blij met het besluit van de minister over de verdieping van het Twentekanaal. Dit is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid in de regio”, aldus Gerrit Jan Kok, gedeputeerde verkeer en vervoer van Overijssel en Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente. “Dankzij een intensieve lobby van de provincie Overijssel en Regio Twente hebben we het Rijk, ondanks alle bezuinigingen, kunnen overtuigen van het belang om een aantal grote infrastructuur knelpunten in de regio aan te pakken en daar geld voor beschikbaar te stellen. Behalve de Twentekanalen zijn dat de N18 die in Twente een autoweg wordt met vier rijstroken , de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo en delen van de N35 die de komende jaren verbreed wordt tot vier rijstroken. Al met al een groot succes voor de regio.”
Minister Schultz van Haegen gaf ook het officiële startsein voor de aanleg van de laad- en loskade bij bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo. De totale kosten voor deze kade bedragen negen miljoen euro, waarvan de helft wordt betaald door het Rijk. Op deze locatie wordt, naast de Container Terminal Twente Hengelo (CTH), een tweede Twentse containerhaven ontwikkeld.
Het logistieke bedrijfsleven verenigd in Port of Twente ondertekende een intentieverklaring voor het  gebruik van de Twentekanalen. In totaal 31 bedrijven gaan hun goederen van de weg naar de binnenvaart verplaatsen. De afspraak is gemaakt in het kader van het programma Beter Benutten, waarbij rijk, regio’s en het bedrijfsleven samenwerken om met innovatieve maatregelen de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.
Mark van Onna van Port of Twente is zeer positief over de aanpak van de Twentekanalen. “Met deze maatregelen verstevigt Twente haar positie als belangrijke partner in het achterland van de haven van Rotterdam. De regio ligt op een van de belangrijkste Europese vervoerscorridors en is een logistieke schakel tussen Rotterdam en het Europese achterland. Daar komt bij dat Twente nog ruimte heeft voor groei en watergebonden bedrijfslocaties."
Bron: Rijkoverheid