Jagen op vossen in het donker mag niet

04-12-2013 - Het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopgang met gebruik van kunstlicht is niet toegestaan. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (4 december 2013).

GS van Noord-Holland had hiervoor in januari 2010 een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het jagen op vossen in de nachtperiode in de rest van Nederland.

In de Benelux-Overeenkomst zijn regels opgenomen over de jacht en de vogelbescherming binnen de Benelux. De Raad van State heeft in augustus 2011 in een gelijksoortige Friese zaak vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over de uitleg van enkele bepalingen in de Benelux-Overeenkomst. Ook in die zaak heeft de Raad van State vandaag (4 december 2013) uitspraak gedaan.

Lees de uitspraken met zaaknummers 201012263/1 (Noord-Holland) en 201100944/1/A3-A (Fryslân).