Smokkel beschermende uitheemse vogels levert ook nog veroordeling op voor GWWD

05-12-2013 - Gevangenisstraf voor een verdachte die drieëntwintig beschermde, uitheemse niet geringde vogels (borstelkoppapegaai(en), paradijsvogels, lori’s) in gewone bagagetassen vanuit Indonesië naar Nederland vervoerd zonder de daarvoor benodigde documenten.
Verdachte heeft zich niet bekommerd om de in hun voortbestaan bedreigde uitheemse vogels. Hij heeft zich evenmin bekommerd om het welzijn en de gezondheid van deze dieren door deze bijvoorbeeld te vervoeren als normale bagage. Daarenboven wist verdachte dat door het op deze wijze in Nederland invoeren van deze uit het wild gevangen vogels, deze vogels besmetting dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten zouden kunnen veroorzaken, zoals de Aviaire Influenza (vogelpest) en Newcastle Disease (pseudo-vogelpest). Vogelpest heeft geleid tot de dood van mensen en de gevolgen van een uitbraak van vogelpest zijn niet te overzien. Gelukkig heeft onderzoek aangetoond dat de door verdachte binnengesmokkelde vogels geen vogelpest hadden. Verdachte heeft echter door het op voornoemde wijze binnen Nederland brengen van deze drieëntwintig vogels een groot en onaanvaardbaar risico genomen. Door aldus te handelen heeft verdachte een potentieel gevaar voor de volksgezondheid gecreëerd.
Zowel overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet, als van een voorschrift, gesteld bij artikel 101a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 36 lid 1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. 

ECLI:NL:RBNHO:2013:11501