Dijksma wil afwijken van Benelux verdrag

06-12-2013 - Staatssecretaris Dijksma wil afwijken van het Benelux verdag indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of bestrijding van schade.
De toepassing van de Benelux-jachtregelgeving heeft consequenties voor de wijze waarop gedeputeerde staten invulling kunnen geven aan hun taken voor beheer en schadebestrijding.
Een en ander heeft te maken met de uitspraak op 4 december 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling heeft daarin de ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de bestrijding van vossen, vernietigd.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer