Vogelgriep in Scheemda

10-12-2013 — In Scheemda (Groningen)  is bij een biologisch pluimveebedrijf met rond 12.000  legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.
Omdat een laagpathogene (milde) H5-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Maatregelen
Vanaf dinsdag 10 december 2013 om 16.30 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Scheemda een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied ligt één ander pluimveebedrijf.. De dieren op dit bedrijf zullen de komende tijd worden gecontroleerd op vogelgriep.
Bron: Rijksoverheid