Aannemer beboet voor illegaal verwijderen asbest

18-12-2013 — De Inspectie SZW heeft aan een aannemersbedrijf een boete opgelegd van €16.500,- voor  het illegaal verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning in Wapenveld (Overijssel).
Tijdens de controle van een reguliere asbestsanering in de woning door de Inspectie, zag de inspecteur dat een aannemersbedrijf al eerder werkzaamheden had verricht. De woning was volledig besmet geraakt door asbesthoudende zeilresten en plafondplaatmaterialen. Die waren vrijgekomen doordat het aannemersbedrijf al met de verbouwingswerkzaamheden  was begonnen. Pas tijdens de werkzaamheden kreeg het bedrijf vermoeden dat in het zeil en de plafondplaten asbest verwerkt was en heeft toen zodanig gewerkt dat de woning volledig besmet is geraakt met asbest.
Het aannemersbedrijf dat het asbest illegaal heeft gesaneerd heeft hiervoor een boete opgelegd gekregen van € 16.500,-. Het bedrijf heeft daarnaast een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om het bedrijf gedurende langere tijd stil te leggen.
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).
Bron: Rijksoverheid