NVWA treedt op tegen illegaal antibioticagebruik bij kalverhouder

24-12-2013 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt maatregelen bij een kalverbedrijf in de provincie Overijssel waar het gebruik van een verboden antibioticum is aangetoond.
Het gaat om een kalverbedrijf met circa 2400 dieren. Het bedrijf is voor nader onderzoek onder toezicht geplaatst en mag geen dieren afvoeren naar het slachthuis.

Het gebruik van het verboden middel is aan het licht gekomen tijdens reguliere monitoring van Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Verdachte uitslagen van urinemonsters die genomen worden door de SKV worden aan de NVWA doorgegeven zodat de NVWA aanvullend onderzoek kan doen en maatregelen kan nemen. De 54 dieren waarbij het gebruik van het verboden middel is vastgesteld worden afgevoerd. Het vlees van deze dieren wordt vernietigd en zal niet in de voedselketen terecht komen. De NVWA verricht nader onderzoek en het bedrijf blijft voorlopig onder toezicht staan. 

Het gevonden middel mag niet gebruikt worden bij voedselproducerende dieren omdat er van dit middel geen veilige residugrens voor de volksgezondheid vastgesteld kan worden (maximale residu limiet).
Bron: NVWA