19 beschermde witoorpenseelaapjes in beslag genomen

06-01-2014 — De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) van het Ministerie van Economische Zaken heeft vanmorgen samen met 2 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie bij een particulier in Drenthe 19 witoorpenseelaapjes in beslag genomen.
De aapjes verkeerden in goede conditie en zijn overgebracht naar een gespecialiseerd opvangadres. In Nederland is het niet toegestaan apen (primaten) als huisdier te houden, er geldt een bezitsverbod.
De man heeft verklaard de dieren 8 jaar geleden te hebben gekocht van een chauffeur uit Polen. Hij wist niet dat het houden van apen in Nederland verboden is. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Flora- en faunawet. Alle primaten staan op een internationale lijst voor beschermde diersoorten (CITES). De rijksdienst kwam de particulier op het spoor via een melding. Het witoorpenseelaapje wordt als bedreigd beschouwd. De soort komt voor in de Atlantische kustwouden van Noordoost-Brazilië.
Bron: NVWA