Nederland en Duitsland pakken gezamenlijk mestfraude aan

18-01-2014 - Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft afspraken gemaakt met Duitsland om mestfraude in te perken en de illegale handel in antibiotica en hormonen in de veehouderij tegen te gaan.
Dat is het resultaat van het zogenoemde Dreiländertreffen in Berlijn, een ontmoeting met de twee voor Nederland belangrijkste exportregios’s Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
Dijksma: “Duitsland en Nederland hebben een belangrijke exportrelatie, vooral op het gebied van landbouw. Dit wordt onderstreept door de nu afgesproken verregaande samenwerking om grensoverschrijdende problemen als mestfraude en de illegale antibioticahandel aan te pakken.”
Mest
Duitse akkerbouwers ontvangen graag Nederlandse mest omdat daarvan de mineralensamenstelling bekend is. In Nederland is het verplicht dat te melden. Alleen is nu onduidelijk wat er met de mesttransporten gebeurt, zodra deze de grens over rijden. De Nederlandse overheid zal binnenkort de Tweede Kamer informeren over een uitgebreide handhavingsaanpak om mestfraude tegen te gaan. Het is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de meststromen, reden waarom verplichte GPS-systemen onderdeel van deze aanpak zal zijn. In Duitsland is de handhavingscapaciteit om mestfraudeurs op te sporen kleiner en kent het land geen centrale gegevensregistratie. Waardoor niet helder is wat er met mest over de grens gebeurt. Het illegaal lozen van mest tast onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. Experts van beide landen streven er naar om in het najaar van 2014 transportgegevens en de juridische afwikkeling op elkaar te laten aansluiten. Zodat er meer inzicht komt in het gebruik van mest over de grens en fraude wordt ingeperkt.
Antibiotica en hormonen
Daarnaast heeft Dijksma de Nederlandse aanpak om antibioticagebruik in de veehouderij te reduceren gedeeld met de Duitse deelstaat-ministers van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. In Nederland zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in het terugdringen van het antibioticagebruik. Inmiddels is het gebruik in de vier grote veehouderijsectoren sinds 2009 met 50 procent gereduceerd. Ook zijn de richtlijnen voor verstrekking van antibiotica door dierenartsen aangescherpt om de risico’s van resistentieontwikkeling te beperken. Duitse en Nederlandse specialisten zullen gaan samenwerken om tot een gezamenlijke aanpak te komen en illegale handel in antibiotica tegen te gaan.
Bron: Rijksoverheid