Onafhankelijke nucleaire autoriteit van start

24-01-2014 -  De expertise op het gebied van nucleaire veiligheid wordt samengevoegd in één onafhankelijke organisatie.
Het toezicht op de sector gaat vallen onder de te vormen Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken.
Met de vorming van de nieuwe organisatie zal de beschikbare expertise en ervaring optimaal worden benut. De ANVS valt straks als zelfstandig bestuursorgaan onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.
Tot nu toe is de kennis over en het toezicht op de nucleaire sector verspreid over meerdere ministeries en uitvoerende diensten. Met de oprichting van de ANVS worden alle 150 medewerkers ondergebracht in één onafhankelijke organisatie die voldoet aan internationale richtlijnen, onder meer van het internationale atoomenergieagentschap.
De nieuwe autoriteit gaat zich bezighouden met ontwikkeling van wet- en regelgeving, veiligheidseisen, vergunningsverlening, toezicht en voorlichting. De ANVS wordt medeverantwoordelijk voor de voorbereiding op mogelijke incidenten waar straling zou kunnen vrijkomen.
In Nederland zijn meerdere nucleaire bedrijven die aan strenge eisen moeten voldoen: de productielocatie voor medische preparaten in Petten, de onderzoeksreactor van de TU Delft en de kerncentrale in Borssele. Daar bevindt zich tevens een opslagfaciliteit voor nucleair afval en in Almelo staat een verrijkingsinstallatie voor uranium. Ook in de medische wereld wordt met straling gewerkt, zoals bij de 10.000 röntgentoestellen die in Nederland worden gebruikt.
Bron: Rijksoverheid