Mansveld wil hoeveelheid afval halveren

28-01-2014 — Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand halveren. ,,Afval is waardevol.
Weggooien is geen optie meer. Afval kan dienen als grondstof  voor een ander product’’, aldus Mansveld. Nu wordt jaarlijks zo’n 10 miljoen ton afval verbrand of gestort. De staatssecretaris wil dat in 10 jaar terugbrengen tot 5 miljoen ton.
Mansveld kondigt dit voornemen aan in een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin licht zij het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) toe. Via VANG wil zij bijvoorbeeld ondernemende koplopers ondersteunen, de afvalberg verkleinen en een slimme productie van goederen stimuleren zodat deze na gebruik gemakkelijk kunnen worden ontmanteld en hergebruikt. Op die manier wil Mansveld toewerken naar een minimaal gebruik van grondstoffen.  Samenwerking met bedrijfsleven en gemeenten staat daarbij voorop.
“Ik wil dat producten milieuvriendelijk worden ontworpen zodat ze langer meegaan en beter hergebruikt kunnen worden. Zo verbruik je minder grondstoffen,” aldus Mansveld. “De inspanningen moeten er toe leiden dat Nederland in 2020 het brandpunt is van een economie waarin nauwelijks afval ontstaat en grondstoffen optimaal worden benut en hergebruikt.’’
Goed scheiden is beter recyclen
Naast duurzame consumptie zorgt recyclen voor minder afval. Om beter te kunnen recyclen, is het belangrijk dat afval goed wordt gescheiden. De staatssecretaris streeft ernaar dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en winkels gescheiden is. Samen met gemeenten en het bedrijfsleven wil zij daar werk van maken.
Nu gooit iedere Nederlander per week vijf kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Die hoeveelheid kan verminderen als burgers beter worden geïnformeerd over het scheiden van afval. Gemeenten kunnen afvalscheiding gemakkelijker maken voor hun inwoners, bijvoorbeeld door meer verschillende soorten afval op te halen.
Zelf geeft de Rijksoverheid het goede voorbeeld door haar afval beter te scheiden. Ze maakt dat standaard onderdeel van nieuwe contracten over afvalinzameling.
Steunpunt voor ondernemers
Het kabinet wil duurzame koplopers in het bedrijfsleven stimuleren om nieuwe wegen in te slaan naar een circulaire economie. Deze ondernemers moeten daarbij geen onnodige belemmeringen ondervinden. Mansveld richt daarom een steunpunt in waar zij terecht kunnen voor het oplossen van knelpunten. Doel is om in 2015 verbeteringen in gang te hebben gezet voor alle gemelde belemmeringen. Bij het steunpunt betrekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven, inspecties en vergunningverleners zodat de informatie goed en snel te krijgen is.
Bron:Rijksoverheid