Komst Aziatische hoornaar mogelijk risico voor gewasbestuiving

30-01-2014 -  Klimaatstudie wijst uit dat de Aziatische hoornaar (Vespa velutina) zich over een aantal jaren vanuit Frankrijk ook in Zuid-Nederland kan vestigen.
Deze wespachtige eet andere insecten, waaronder de honingbij (Apis mellifera). De komst van de Aziatische hoornaar kan daardoor schadelijk zijn voor de populatie Nederlandse honingbijen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de bestuiving in de natuur en bij de teelt van gewassen, aldus bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Uit de klimaatstudie van de NVWA blijkt dat het huidige klimaat in Zuid-Nederland al geschikt is voor de Aziatische hoornaar. Als het klimaat op termijn verder zou opwarmen met 1 of 2 graden celsius, dan zou heel Nederland geschikt leefgebied kunnen worden. Vanaf Zuidwest Frankrijk, waar de Aziatische hoornaar in 2004 voor het eerst werd gezien, verspreidt het insect zich verder naar Noord-Europa. Hoewel de Aziatische hoornaar in Zuidoost-Azië als agressief bekend staat, is dit gedrag in Europa nog niet waargenomen.
Aanpak
Op dit moment komt de Aziatische hoornaar (nog) niet voor in Nederland. De mogelijke komst van dit insect wordt voortdurend in de gaten gehouden via een samenwerkingsverband van verschillende (particuliere) organisaties, die waarnemingen van zogeheten exoten melden. Zodra iemand de Aziatische hoornaar signaleert, dan worden imkers en gemeentelijke ongediertebestrijders direct ingelicht.
Een lokaal effectieve manier om de Aziatische hoornaar te bestrijden, is door vallen te plaatsen en nesten te vernietigen en te verbranden. Neemt het aantal Aziatische hoornaars toe, dan is deze aanpak minder effectief. Vooral imkers moeten dan maatregelen nemen om hun honingbijen te beschermen, bijvoorbeeld door de ingang van de bijenkorf zo aan te passen dat de Aziatische hoornaar er niet door naar binnen kan.
BuRO
Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) is het bureau van de NVWA dat gevraagd en ongevraagd de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) kennisonderbouwde adviezen geeft over de veiligheid van voedingsmiddelen en consumentenproducten en het welzijn en de gezondheid van dieren. De analyse over de Aziatische hoornaar is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken dat BuRO heeft gevraagd de mogelijke risico’s te beoordelen bij de eventuele komst en vestiging van de Aziatische hoornaar in Nederland. Daarnaast wil EZ weten welke maatregelen betrokkenen kunnen nemen om eventuele risico’s te minimaliseren. De NVWA heeft voor dit advies gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en expertise uit Frankrijk en Portugal. Ook heeft het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) een vergelijkende klimaatstudie uitgevoerd om de vestigingskans in Nederland te kunnen inschatten.
Bron: NVWA