Gratis app voor scheiding alle afval

04-02-2014 - Afval scheiden wordt makkelijker met de 'Recyclemanager'. De Recyclemanager is een gratis app en website waarmee je kunt opzoeken in welke afvalbak welk afval hoort, waar de dichtstbijzijnde afvalbak staat en wanneer afval wordt opgehaald.
De Recyclemanager is een unieke samenwerking van gemeenten en veertien organisaties die verantwoordelijk zijn voor de  inzameling en verwerking van afval. 

De Recyclemanager is gratis te downloaden in de Apple Appstore en de Google Playstore. Geen smartphone? Ga dan naar www.recyclemanager.nl voor meer informatie.
Alles op 1 plek
Alle praktische informatie over afval is voor het eerst te vinden op één plek. Via de 'Recyclewijzer' in de app kun je op trefwoord zoeken naar de juiste afvalbak voor producten waarover je twijfelt. Bij 'Inleverpunten' zie je direct de inleverpunten voor afval in de buurt.
Meer en beter
De deelnemende organisaties*) hopen dat er met de app meer afval wordt ingezameld en de kwaliteit van de afvalscheiding verbetert. Nederlanders scheiden de helft van de 533 kilo afval die ze jaarlijks per persoon produceren. De andere helft belandt bij het restafval en uiteindelijk in de verbrandingsoven. 

Door goede afvalscheiding kan er meer worden gerecycled. Daarmee blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt energie bespaard.
Extra lokale info
Op dit moment doen 20 gemeenten mee met de Recyclemanager. Als jouw gemeente meedoet, kun je gebruik maken van de 'Afvalkalender'. Bij de 'Afvalkalender' in de Recyclemanager zie je de eerstvolgende ophaalmomenten bij jou in de straat en kun je een jaaroverzicht printen. Met de app kun je ook een herinnering instellen om de bak buiten te zetten. 
*) de volgende organisaties nemen deel in de app:

- ARN
- BKN
- BRBS Recycling
- Humana
- KICI
- Milieu Centraal
- MVO
- Nedvang
- RecyBEM
- Reshare
- Sam's Kledingsactie
- Stichting Batterijen (Stibat)
- Vereniging Afvalbedrijven 
- Vlakglas Recycling Nederland
- Wecycle
Over Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland
De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland heeft als doelen:
- belangenbehartiging van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs, voor zover deze betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. 
- het zoveel mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs.
Meer informatie: producenten-verantwoordelijkheid.nl.
Bron: ANP