Veedumper betrapt met behulp van DNA-onderzoek

05-02-2014 - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben met behulp van DNA-onderzoek achterhaald wie verantwoordelijk is voor het illegaal dumpen van dode en levende koeien op verschillende plaatsen in Friesland.
De verdachte is een 42  jarige veehouder uit Friesland die de dieren zou hebben achtergelaten omdat hij problemen had met het op orde brengen van de verplichte identificatie en registratie (I&R) van zijn dieren.
De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen in Friesland kadavers en levende koeien en kalveren achtergelaten in containers, weilanden en bij handelaren en veehouders op het erf. De runderen hadden geen oormerk in. Daardoor was niet na te gaan van wie de dieren waren.
De NVWA heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan en DNA-monsters afgenomen van alle achtergelaten runderen. Dit erfelijk materiaal is vergeleken met het erfelijk materiaal van de koeien van een veehouder die uit het onderzoek als verdachte naar voren is gekomen. Hieruit blijkt dat deze dieren nakomelingen van elkaar zijn.
Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast krijgt de man een boeterapport voor het overtreden van de regels voor het aanbieden van dode dieren en kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de vroegere Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken) de veehouder korten op zijn bedrijfstoeslag wegens het overtreden van de I&R-regels.
Het dumpen van kadavers en het achterlaten van levende dieren is verboden vanwege de risico’s op verspreiding van besmettelijke dierziekten. Veehouders die problemen hebben met het op orde van hun I&R administratie kunnen contact opnemen met het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Bron: Rijksoverheid