Wereldwijde aanpak stroperij olifanten en neushoorns

13-02-2014 - Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken gaat samen met andere landen afspraken maken om de stroperij van olifanten en neushoorns aan te pakken.
Nu worden jaarlijks grote aantallen van deze dieren gedood voor de handel in ivoor en neushoorn-hoorns. Dijksma is uitgenodigd op de London Conference on the Illegal Wildlife Crime, waar Nederland samen met 49 landen en 11 VN-organisaties een wereldwijde verklaring tekent voor een moratorium op de handel in ivoor. Nederland stelt geld en kennis ter beschikking om stroperij hard aan te pakken en wereldwijde biodiversiteit te blijven garanderen.
Dijksma: “Stroperij van olifanten en neushoorns is een groot wereldwijd probleem. Door de hoge waarde van ivoor en hoorns, wordt er jacht op deze iconische dieren gemaakt. Terwijl ze met rust gelaten moeten worden. Het is van groot belang dat er nu een conferentie wordt gehouden met tientallen landen en invloedrijke organisaties om de ivoorhandel voor eens en altijd aan te pakken. En ons in te blijven zetten voor biodiversiteit.”
Logistiek knooppunt
Nederland vormt door de belangrijke logistieke positie van de Rotterdamse haven en Schiphol een wezenlijk onderdeel in de keten-aanpak tegen stroperij. Doordat ivoorhandel vaak via havens verloopt, komt er een kennisuitwisselingsproject met andere logistieke knooppunten als Mombasa in Kenia om container- en krattenscanners te installeren en plaatselijke douaniers te leren werken met speurhonden.
Parkbeheer en opsporing
Ook investeert Nederland geld in parkbeheer. Hiervan worden rangers in olifantrijke landen als Botswana en Rwanda opgeleid en uitgerust met moderne communicatietechnologie als nachtkijkers, satelliettelefoons en GPS-systemen om stropers op te sporen. Daarbij werkt Nederland samen met organisaties als African Parks en de African Elephant Foundation in het trainen van de lokale bevolking, door hen een rol te geven in het beheren van parken en leren samenleven met wilde dieren als olifanten en neushoorns. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is eveneens betrokken en draagt bij aan het tracking en tracen van stropers, handelaren en exporteurs. Door onder meer officieren van justitie op te leiden en forensische opsporingstechnieken meer in te bedden in Afrikaanse landen.
Landbouw
Daarbij is de landbouwkennis van Nederlandse bedrijven van wezenlijk belang om armoede – een grote bron voor de uiteindelijke handel in ivoor – te bestrijden door kleine boeren in Afrika te leren hun productie op een efficiënte manier te verhogen en een stabiel inkomen te genereren.
Bron: Rijksoverheid