NVWA schorst erkenning van Van Hattem Vlees B.V.

18 -02-2014 - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vandaag besloten de erkenning van Van Hattem Vlees BV te schorsen. Dit betekent dat het bedrijf geen dieren meer mag slachten en geen levensmiddelen meer in de handel mag brengen.
De afgelopen weken stond het bedrijf al onder verscherpt toezicht. De erkenning is geschorst omdat het bedrijf er niet in slaagt het traceringssysteem zo aan te passen dat het de partijen vlees die het bedrijf nu slacht in de toekomst goed kan traceren.
In de Algemene Levensmiddelenverordening staat dat alle bedrijven die levensmiddelen produceren in alle stadia van de productie, verwerking en distributie moeten bijhouden van wie ze grondstoffen ontvangen en aan wie ze hun eindproducten leveren. Een goed traceringsysteem is belangrijk om bij voedselveiligheidsproblemen te achterhalen waar de besmettingsbron zit en om producten snel terug te kunnen halen.
NVWA had het bedrijf opdracht gegeven een plan van aanpak in te leveren waarin staat hoe het bedrijf het traceringsysteem in orde gaat maken. De eerste versie van dit plan voldeed niet aan de gestelde eisen. Het bedrijf kreeg nog een laatste maal de mogelijkheid om zaken te verbeteren. Dat bleef zonder resultaat. Er is  nu nog steeds geen goed plan van aanpak en daarom is besloten de erkenning van het bedrijf te schorsen.
Terugroepactie
Verder heeft Van Hattem Vlees B.V. zijn afnemers vandaag laten weten dat zij er voor moeten zorgen dat alle partijen vlees die het bedrijf tussen 1 januari 2012 tot en met 23 januari 2014 heeft geleverd moeten traceren en van de markt moeten halen. Alle afnemers moeten binnen 24 uur via de website van de NVWA melden welke acties zij ondernemen. Dit geldt ook voor ondernemers die via hun toeleveranciers vlees van het slachthuis ontvangen hebben.
Bron: NVWA