Extra controles lange afstandstransporten kalveren

19-03-2014 - Veel transporteurs die kalveren uit het buitenland aanvoeren leven de regels voor transport- en rusttijden van dieren niet goed na.
Daarom gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langeafstandstransporten van kalveren de komende tijd extra controleren op naleving van de Europese transportverordening.
Jaarlijks worden er ongeveer 900.000 kalveren in Nederland geïmporteerd. De kalvertransporteurs moeten zich houden aan Europese regels, waarin ondermeer is vastgelegd dat de dieren niet langer dan 19 uur onderweg mogen zijn. Zijn dieren langer onderweg, dan moeten ze op een controleplaats worden uigeladen om 24 uur te rusten, te drinken en te eten.
De NVWA heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 35 langeafstandstransporten uit voornamelijk Ierland en Oost-Europese landen gecontroleerd. Hierbij voldeden 11 transporten aan de regels, 17 transporten waren niet in orde en 7 transporten zijn nog in onderzoek. Naast het overtreden van de transport- en rusttijden bleken enkele transporteurs het reisjournaal dat zij moeten bijhouden niet naar waarheid te hebben ingevuld. Eén transporteur ging in deze periode 5 keer achterelkaar in de fout. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zal binnenkort een beslissing nemen over de vervolging van deze transporteur.
Bij de controles bleek ook dat 4 transporteurs zich niet hielden aan de regel dat kalveren die bij elkaar in dezelfde vrachtwagen of aanhanger vervoerd worden, allemaal op hetzelfde adres uitgeladen moeten worden. Dit is belangrijk om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen.
Maatregelen
In totaal heeft de NVWA 3 schriftelijke waarschuwingen, 7 processen-verbaal en 7 boeterapporten opgemaakt. De eerste boete voor het niet aandoen van een rustplaats is €1.500,-. Overtredingen van de transport- en rusttijden worden elk met €500,- beboet. Dit kan bij herhaling oplopen tot enkele duizenden euro’s, omdat boetes bij elkaar opgeteld kunnen worden.
De NVWA pakt naast transporteurs ook opdrachtgevers en organisatoren van veetransporten aan als blijkt dat zij opdracht hebben gegeven voor een transport wat in de praktijk niet binnen de regels uitgevoerd wordt. Deze opdrachtgevers kunnen dan ook een proces-verbaal of een boete krijgen.
Bron: NVWA