Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land

01-04-2014 - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land.

De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten. Provincies wijzen daarnaast een aantal locaties aan voor kleinere windparken. De gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) op 31 maart 2014 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.