Bouwbesluit gewijzigd (brandveiligheid bedrijfsmatig houden van dieren)

02-04-2014 - Met ingang van 1 april is het Bouwbesluit en bijbehorende regeling gewijzigd.
Het grootste deel van de wijziging van het Bouwbesluit betreft regels over de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren. De nieuwe voorschriften hebben als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen.
In het Besluit is voor de stalfunctie (als lichte industrie) de brandklasse verzwaard. Zie toelichting onderdelen K en L reps. M en O (bijlage).