Extra groene controles in Drentse en Friese natuurgebieden

10-04-2014 - Drenthe/Friesland - Half april starten de samenwerkende toezichthoudende partijen, waaronder politie en Staatsbosbeheer, met extra controles in Drentse en Friese natuurgebieden, gericht op bescherming van de natuur en behoud van recreatiemogelijkheden.
De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het Nationaal Park Drents-Friese Wold, omdat daar recentelijk veel dumpingen, vernielingen en diefstallen geconstateerd zijn. De controles worden dit voorjaar en deze zomer geintensiveerd.
Controles
Het doel van de controles is om het aantal overtredingen in natuurgebieden in de Drents-Friese grensstreken terug te dringen. Veelvoorkomende overtredingen zijn crossen met motoren, verstoren of stropen van fauna, storten van (drugs)afval, loslopende honden, diesel- of houtdiefstal, mountainbiken of paardrijden buiten aangewezen paden of plegen van vernielingen. Deze zaken kunnen er toe leiden dat broedvogels en reeën schade ondervinden of recreanten onderling hinder van elkaar hebben. Afvaldumpingen zijn een veelvoorkomende ergernis. Niet alleen voor de boswachters die het moeten opruimen, maar juist ook voor de bezoekers. Extra controles door ‘groene’ toezichthouders zijn daarom nodig. Deze worden tijdelijk geïntensiveerd in het Drents-Friese Wold en wijde omgeving.
Voorkom boete
In het Drents-Friese Wold staat met borden aangegeven wat er mag en kan. Naast vrij wandelen op wegen en paden, krijgen ruiters de ruimte op de ruiterpaden en horen de ATB-routes in het Drents-Friese Wold tot de beste van Nederland. De toegang is verboden voor gemotoriseerd verkeer, maar honden zijn bijna overal welkom mits aangelijnd. Op de Kale Duinen zijn nu tot 15 augustus geen honden toegestaan in verband met het broedseizoen. Het Canadameer is een veelgebruikte zwemplas, maar niet toegankelijk voor honden en paarden. Even verderop ligt echter de nieuwe spartelvijver; hier kunnen honden en paarden verkoeling zoeken.
Toezichtkring
Een toezichtkring natuurhandhaving is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. Ze houden toezicht op de naleving van groene wetten. Naast de politie gaat het om Staatsbosbeheer, FUMO, provincie Drenthe, Natuurmomenten en It Fryske Gea.
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Het Drents-Friese Wold is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland. Het beslaat zo’n 6.000 hectare aan bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden. In 2000 werd het gebied aangewezen als Nationaal Park.
Bron: politie.nl