Stop op schadelijke exotische planten en dieren

10-04-2014 - Er komt een Europees verbod op de invoer van en handel in schadelijke exotische planten en dieren.
Mede op initiatief van Nederland is dit tot stand gekomen. De Europese Commissie gaat een lijst opstellen van dieren en planten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, zoals de Pallas-eekhoorn, de Amerikaanse brulkikker of de grote waternavel-plant. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt.
Exoten
Exoten zijn planten en dieren die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen en zich zelfstandig in de natuur handhaven. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat uitheemse planten en dieren zo snel groeien dat binnenlandse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte of voedsel overhouden, ziek worden of zelfs uitsterven.
Samen optrekken
Dijksma: ‘Wij bestrijden al jaren exotische planten en dieren die schade veroorzaken, maar als ieder EU-land dat anders aanpakt, dan blijft het dweilen met de kraan open. Nu kunnen we samen optrekken’, aldus staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
Voorkomen schade
Als ook consumenten weten welke risico's sommige exoten met zich meebrengen, kunnen ze zelf schade aan de natuur helpen voorkomen. Bij schadelijke exoten is het van belang te voorkomen dat ze zich in Nederland kunnen vestigen. Zo is het beter om bij tuincentra gekochte waterplanten en vissen voor vijvers en aquaria niet uit te zetten in de vrije natuur.
Bron: Rijksoverheid