Het lot van de uitgezette otters in Nederland

16-04-2014 - Antwoord van de Stas van EZ op kamervragen van het lid Ouwehand (PvdD) over gestorven otters in een muskusrattenvallen, concentraties PCB’s (waardoor otters onvruchtbaar kunnen worden) en het aantal verkeersslachtoffers onder otters.