Boete van € 37.800 voor bedrijf dat rioolbuizen met asbest verwijdert

17-04-2014 - De Inspectie SZW heeft aan een rioleringsbedrijf een boete opgelegd van € 37.800,- voor malafide verwijdering van rioolbuizen met asbest. De werkzaamheden werden verricht in een woning in Heemstede.
De Inspectie SZW wordt getipt via het meldpunt (0800-5151) dat er mogelijk sprake is van een niet correcte asbestsanering. De inspecteur van de Inspectie SZW constateert ter plaatse dat er werkzaamheden aan de riolering van een woning worden verricht door een rioleringsbedrijf. De werknemers zijn bezig een kapotte rioolbuis te vervangen door een PVC-buis.  De asbestverdachte rioolbuizen worden onverpakt in een bestelbusje gegooid. In en naast de bus liggen restanten van asbestverdachte buizen. De werkzaamheden worden door de inspecteur direct stilgelegd.
Een door de Inspectie ingeschakelde gespecialiseerd ingenieursbureau stelt vast dat de rioleringsbuis asbesthoudend is. De werkzaamheden hadden onder asbestcondities moeten plaatsvinden. De plaats van de werkzaamheden en de omgeving van de bedrijfsbus is besmet met asbest en moet door een saneringsbedrijf worden gereinigd. De bedrijfsbus is afgevoerd en elders ontsmet.
Het rioleringsbedrijf heeft een boete gekregen van € 37.800 euro onder meer omdat op een onveilige wijze asbest is verwijderd, geen beschermende maatregelen zijn getroffen,  de werkzaamheden niet waren gemeld bij de Inspectie SZW en het bedrijf en de werknemers niet over de benodigde certificaten voor asbestsanering beschikten. Daarnaast heeft het bedrijf een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te laten staken.
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).
Bron: Rijksoverheid