Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen

25-04-2014 - De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangenomen. In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben.
Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie.
Dijksma: 'De PAS brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in de natuurgebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht. Daarvan hebben beide profijt.'
Economisch activiteit in Natura 2000-gebied
De PAS vermindert de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. Daarnaast vergroten ecologische maatregelen de draagkracht van Natura 2000-gebieden. Daarmee worden economische activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt.
Samenwerking ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten
Met de PAS pakken verschillende overheden de stikstofproblematiek gezamenlijk aan: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, Defensie en de provincies. Bij de uitvoering van de PAS werken ook waterschappen en gemeenten mee. Staatssecretaris Dijksma zal het wetsvoorstel nu naar de Eerste Kamer sturen.
Bron: Ministerie van EZ