Oceanentop: ‘Actie voor gezondere oceanen start vandaag’

25-04-2014 - Grenzen moeten worden doorbroken om overbevissing, klimaatverandering en vervuiling van de oceanen aan te pakken. Overheden, bedrijven en ngo’s uit 80 landen committeren zich aan concrete afspraken en daarnaast zijn er meer dan tien partnerschappen gesloten.
De oplossingen voor duurzame visserij en blauwe groei zijn voorhanden en moeten nu wereldwijd worden toegepast. Dat vraagt om actie en die start vandaag.
Tot die afsluitende verklaring komt de Global Oceans Action Summit na een week van topoverleg in Den Haag.
Van lef naar daadkracht
Voorzitter van de top, Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken over het resultaat: "De wereld heeft deze week niet alleen lef getoond, maar vooral daadkracht om overbevissing, klimaatverandering en vervuiling tegen te gaan. Dat is wat de wereld nodig heeft, want alleen dan kunnen honderden miljoenen mensen na 2030 nog leven van vis en gezonde oceanen.”
Uitspraken van de Oceantop:
  1. Overbevissing en overcapaciteit moet worden gestopt. Maak een einde aan de uitputtingsslag op zee. Zet subsidies vanaf nu alleen in voor duurzame visserij
  2. Illegaal vissen moet uitgebannen worden. Regionale afspraken met bedrijven zijn daarvoor nodig
  3. Snellere erkenning van nieuwe, verbeterde vismethoden voor verduurzaming visserij en tegengaan van vervuiling;
  4. Sterkere erkenning van de impact van klimaatverandering op oceanen is cruciaal;
  5. De oceanen moeten een aparte doelstelling krijgen in de Ontwikkelingsdoelen voor Duurzaamheid van de Verenigde Naties.
Grensoverschrijdende partnerschappen
Tijdens de top zijn meer dan tien publiek-private partnerschappen gesloten. Die leiden tot actie op tal van plaatsen in de wereld. Vandaag worden de volgende samenwerkingen bekendgemaakt:
  • Mauritius, de Seychellen en keurmerkorganisatie Marine Stewardship Council (MSC) gaan werken aan certificering van vissoorten en duurzame visserij in de Indische Oceaan;
  • Conservation International gaat met partners de Ocean Health Index verder ontwikkelen;
  • Rockefeller Foundation en Nederland investeren 250.000 euro om visbestanden beter in kaart te brengen. Non-profit onderzoeksinstelling WorldFish en FAO gaan hiermee aan de slag.
  • WNF gaat samen met Nederland werken aan een onderzoek naar de effectiviteit van internationale ‘Marine protetected areas’.
Eerder heeft Nederland samenwerking aangekondigd met Indonesië om verspilling van vis te voorkomen, en Grenada voor bescherming van koraal. Ook zijn er partnerschappen om beschikbare data beter uit te wisselen en om het herstel van visbestanden te bevorderen.
John Kerry volgt afspraken op
John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, organiseert de volgende top in juni en geeft daarmee navolging aan de afspraken uit  Den Haag. Deze top werd mede georganiseerd door de Wereldbank, FAO en de overheden van Grenada, Indonesië, Mauritius, Noorwegen en de Verenigde Staten.
FAO en Wereldbank
FAO - Arni M. Mathiesen, plaatsvervangend directeur-generaal: “Deze top heeft de nadruk gelegd op actie en de weg naar schonere oceanen, visserijbeheer en aquacultuur is daardoor duidelijker dan ooit.”
Wereldbank - Valerie Hickey, vertegenwoordiger: “Deze oceanentop maakt ruimte voor verdere groei, namelijk duurzame blauwe groei. Daarbij wordt ook rekening gehouden met  de specifieke waarde van het ecosysteem. Samen kunnen we de oceanen herstellen. Daar is haast bij, want we hebben de zee hard nodig voor voedselzekerheid en bovendien moeten we de gevolgen van klimaatverandering opvangen. De juiste acties zijn in gang gezet, laten we er nu vooral mee aan de slag gaan.”
Bron: Ministerie van EZ