Meer extreme buien door opwarming

26-05-2014 - Nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s meer gedetailleerd
Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dat blijkt uit de nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s, waarvan het rapport vandaag bij het KNMI in De Bilt is aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Staatssecretaris Mansveld ontvangt het rapport over de klimaatscenario’s uit handen van KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven. Foto: Patricia van der Kooij.
In een reactie zeg t staatssecretaris Mansveld: “Als iets duidelijk wordt uit deze scenario’s, dan is het dat de gevolgen van klimaatverandering ingrijpend zijn. De vraag moet dus niet zijn of  we moeten handelen, maar hoe we moeten handelen.  We moeten aan de bak.”
Het KNMI heeft vier nieuwe klimaatscenario’s berekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland. De KNMI’14-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de meest recente resultaten van het klimaatonderzoek en het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC.
Deze nieuwe generatie klimaatscenario’s zijn gedetailleerder dan ooit. Nu zijn ook gegevens van mist, zonnestraling, vochtigheid, verdamping, droogte en luchtkwaliteit beschikbaar. Bovendien zijn de KNMI’14-klimaatscenario’s geregionaliseerd.  Zo worden de verschillen zichtbaar in de toename van de temperatuur tussen de kustprovincies en het binnenland. Ze laten ook zien hoe groot de kans is op weerextremen, zoals zware buien met hagel en onweer, hittegolven en strenge vorst. Op deze manier geven de KNMI’14-klimaatscenario’s een samenhangend beeld van de klimaatveranderingen en het weer van de toekomst.
Warmere winters
Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente. Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en dat kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.
Zeespiegel stijgt sneller
Het tempo van de zeespiegelstijging neemt de komende decennia aan de Noordzeekust toe. Volgens de nieuwste KNMI’14-klimaatscenario’s stijgt de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 2085 met 25 tot 80 centimeter. Volgens alle scenarioberekeningen van het KNMI worden de Nederlandse winters fors natter. De zomers worden mogelijk droger.
Met de klimaatscenario’s van het KNMI wordt het mogelijk om een inschatting te maken van de risico’s en kansen in een veranderd klimaat voor verschillende sectoren, zoals waterbeheer, gezondheid, energievoorziening, mobiliteit, landbouw en natuur. Hiermee leveren de KNMI’14-klimaatscenario’s een bijdrage bij het nemen van besluiten voor een veilig en leefbaar Nederland.
Bron: Rijksoverheid