Slopen terwijl er asbest zit: € 44.100,- boete voor sloopbedrijf

De Inspectie SZW heeft aan een sloopbedrijf uit Zuid-Holland een boete opgelegd van € 44.100,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een woning op het eiland Goeree-Overflakkee.
Het sloopbedrijf is bezig met de sloop van een oude woning als een inspecteur van de Inspectie SZW ter plekke een controle uitvoert. De inspecteur constateert dat er delen van een asbesthoudende pijp van een schoorsteenkanaal en asbesthoudende beplating her en der op de grond liggen. De werkzaamheden worden direct stilgelegd. 
 
In opdracht van de eigenaar van de woning is eerder een asbestinventarisatierapport opgesteld. Hierin staat dat er alleen sprake is van een asbesthoudend golfplatendak. Het betreft hier echter een zogenaamde ‘Type-A’-inventarisatie’, het in kaart brengen van alle visueel waarneembare bronnen. Voor de totaalsloop van de woning is een ‘Type-B’-inventarisatie noodzakelijk, waarbij ook door middel van destructief onderzoek niet-direct zichtbare materialen worden geïnventariseerd. Het sloopbedrijf behoort dat te weten. Daarbij komt dat tijdens de werkzaamheden, ondanks dat er nog meer asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, gewoon is doorgewerkt. Aannemers- en sloopbedrijven, en hun werknemers, moeten op de hoogte zijn dat zij asbest kunnen aantreffen bij hun werkzaamheden als er sprake is van woningen gebouwd vóór 1994.  
 
Het sloopbedrijf heeft een boete gekregen van € 44.100,- vanwege allerhande overtredingen van de arbowet- en regelgeving. Daarnaast heeft het bedrijf een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te laten staken.
De eigenaar van de woning heeft een aanvullend inventarisatierapport moeten laten opstellen en het asbesthoudend materiaal moet eerst door een gecertificeerd saneringsbedrijf worden opgeruimd. Pas daarna mag de sloop worden voortgezet.
 
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.
 
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).
Bron: Rijksoverheid