In memoriam Jan Bos

Op 29 juni 2014 is Jan Bos overleden. 

Jan heeft gedurende een reeks van jaren deel uitgemaakt van de redactie van ons blad Dier & Milieu.

Hij was van huis uit journalist en vanuit die professie was hij vooral betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van de inhoud en lay-out van het blad.

Door hem werd altijd met zorg en liefde gewerkt aan het aanzien van ons blad.

Het jubileumboek van de vereniging bij het 75 jarig bestaan in 1994 werd door hem samengesteld en geschreven.

Hij was bijzonder trots op dit mooie boekwerk.

In het voorwoord van dit boek schrijft hij: „De organisatie ontleent haar bestaansrecht aan……haar bestaan”

Nu 20 jaar later zijn deze woorden nog steeds van toepassing.

Jan Bos mocht 84 jaar worden en in al zijn jaren was hij zeer betrokken bij alles wat te maken had met zorg voor dier en milieu.

Hij was ook bekend als vogelaar en organisator van vogelreizen naar vroegere oostblok landen.

Veel van onze leden zullen zich hem herinneren als een zeer betrokken lid van onze vereniging 

en misschien zullen ze nog weer eens het jubileumboek ter hand nemen en dan aan hem denken.

 

De familie Bos wensen we vanaf deze plaats sterkte bij het verwerken van het verlies van deze markante persoonlijkheid.