Verdubbeling opsporing malafide asbestsaneerders

In 2013 zijn 433 malafide asbestsaneerders aangepakt. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.
De aanpak van de Inspectie SZW om samen met andere toezichthouders malafide asbestsaneerders te controleren is succesvol. In totaal is voor 1,9 miljoen euro aan boetes opgelegd, zowel voor malafide saneringen als niet correcte asbest saneringen door gecertificeerde bedrijven.
 
In 2013 heeft de Inspectie SZW de inzet op malafide asbestsaneerders ge├»ntensiveerd. Door effectief gebruik te maken van binnenkomende signalen en tips en een intensievere samenwerking met andere toezichthouders (bouw en woningtoezicht van gemeenten, milieuteams van de politie en omgevingsdiensten), is het toezicht effectiever. In 2012 werden 205 inspecties naar malafide asbestsaneringen uitgevoerd, in 2013 waren het er 433. 
 
Daarnaast ziet de Inspectie SZW dat het aantal reguliere saneringsmeldingen door  gecertificeerde bedrijven de afgelopen jaren bijna is verdubbeld.  Werden er in  2008 nog 31.255 asbestmeldingen gedaan, in 2013 betrof het 59.545 reguliere meldingen. Opzienbarend omdat de productie in de bouw (renovatie en onderhoud) in dezelfde periode door de crisis  afnam (een daling van 21%). De Inspectie ziet dit als indicatie van een belangrijke verschuiving: steeds meer opdrachtgevers maken gebruik van  gecertificeerde bedrijven.
 
Een andere positieve ontwikkeling is dat de naleving van wet- en regelgeving bij saneringen door gecertificeerde asbestbedrijven   stijgt. Werd bij inspecties in 2012 nog bij 70% van de ge├»nspecteerde saneringslocaties overtredingen geconstateerd, in 2013 is dat percentage gedaald naar 61%. In 2013 werden in totaal 647 inspecties in de gecertificeerde asbestsector uitgevoerd.
 
Wel heeft  de Inspectie in 2013 vaker het zware handhavingsinstrument van boete en  tijdelijke stillegging van het werk, ingezet. In 2011 gebeurde dit in 26% van de gevallen, in 2012 44% en in 2013 52%. De inspecteurs hebben in 2013 gebruik gemaakt van de nieuwe zwaardere recidive instrumenten, waaronder de hogere boetes en ook de waarschuwing stillegging in verband met recidive op basis van artikel 28a van de Arbowet is ingezet. 
Bron: Rijksoverheid