Gestage toename onderscheppingen schadelijke organismen bij import

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij importinspecties in planten en plantaardige producten uit landen buiten de Europese Unie in 2013 438 keer een quarantaineorganisme aangetroffen. Quarantaineorganismen zijn voor planten schadelijke organismen die van nature niet in Nederland en niet in de EU voorkomen.
In totaal worden in Nederland jaarlijks circa 350.000 zendingen groenten, fruit, aardappelen, bloemen, planten en zaden aangeboden voor importinspectie.
Met importcontroles en bestrijdingsacties wil de NVWA voorkomen dat deze schadelijke planten, dieren, bacteriën en virussen zich in Nederland en andere landen van de Europese Unie vestigen. De organismen vormen geen enkele bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland en in de overige landen van de Europese Unie neemt het aantal onderschepte quarantaineorganismen de afgelopen jaren gestaag toe (voor Nederland: 195 in 2010, 346 in 2011, 298 in 2012 en 438 in 2013). Dat is te lezen in het rapport ‘Fytosanitaire signaleringen 2013' van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Planten worden niet alleen bij import geïnspecteerd, maar ook bij handel met andere EU-Lidstaten en export naar landen buiten de EU. Dit volgt uit Europese en internationale wettelijke verplichtingen. Ook zijn surveys in plantenteelt en natuurgebieden uitgevoerd om het optreden van nieuwe ziekten en plagen, zoals ringrot van aardappelen en de Aziatische boktor in de groene ruimte, vroegtijdig op te sporen en uit te roeien.
In 2013 zijn er in Nederland in de plantaardige productie en natuurgebieden geen bijzondere uitbraken van schadelijke organismen geweest. Bij export is het aantal afkeuringen wegens aanwezigheid van schadelijke organismen vergelijkbaar met 2012.
In 2013 is bijzondere aandacht is gegeven aan verpakkingshout. Op basis van besluiten van de Europese Commissie is een intensief inspectieprogramma uitgevoerd. Daarbij is een groot aantal zendingen goederen, die in verpakkingshout werden vervoerd, afgekeurd omdat op het verpakkingshout de vereiste merktekens ontbraken of omdat schadelijke organismen in het verpakkingshout werden aangetroffen.
De NVWA voert risicoanalyses uit om de inspectieprogramma’s waar nodig bij te stellen.
Bron: NVWA