Mest mag langer worden uitgereden

Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014.
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu hebben dat op 29 augustus 2014 besloten.
Als boeren mest uitrijden op akkerbouwland dan moet er vervolgens wel een groenbemester worden ingezaaid. Het gaat om gewassen, die makkelijk stikstof opnemen, zoals lupine of winterrogge. Door de inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen. Een groenbemester is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.
Het uitrijden van mest is toegestaan van de vroege lente tot de late zomer. Reden hiervoor is dat voedingsstoffen uit mest alleen tijdens het groeiseizoen en als er gewas op het land staat door dit gewas kunnen worden opgenomen.
De periode voor mest uitrijden loopt normaal tot en met 31 augustus. Die periode wordt nu met twee weken verlengd. Door natte weersomstandigheden lukt het niet om vóór 1 september op alle akkers en weilanden mest uit te rijden.