Nieuw Keurmerk Opvang Huisdieren in de maak

De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw Keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra ('het asiel'). Het Keurmerk gaat in eerste instantie over de zorg voor honden, katten, konijnen en knaagdieren en zal naar verwachting begin 2015 klaar zijn.

Het nieuwe Keurmerk komt in de plaats van de huidige Erkenningsregeling van de Dierenbescherming en is straks aan te vragen door elke organisatie die zich bezig houdt met de opvang van genoemde huisdieren. De rode draad in het Keurmerk is een professioneel niveau van dierenwelzijn in de bedrijfsvoering. 

Nieuwe wet en regelgeving (het Besluit Houders van Dieren, juli 2014) is een logisch moment voor doorontwikkeling van de Erkenningsregeling. Het volgende keurmerk is niet langer van of voor de Dierenbescherming , maar moet voor elke opvang aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Daarom zal het worden ondergebracht bij een onafhankelijke Keurmerkstichting. Hiervoor wordt gedacht aan de Stichting Dierkeur, die op dit moment het Keurmerk Diervervoer uitgeeft. 

Dit keurmerk is niet alleen interessant voor mensen die op zoek zijn naar een goede en betrouwbare opvang om een dier uit te zoeken, ook gemeenten zijn erbij gebaat. In Nederland is de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren primair een taak van gemeenten. Die besteden deze taak meestal uit. Overheden hebben profijt van een herkenbare kwaliteitsstandaard. Hiermee weten ze dat de opvang goed geregeld is. Met het Ministerie van Economische Zaken wordt gekeken hoe het keurmerk aangemerkt kan worden als een vorm van zelfregulering in deze sector. De tijdelijke opvang van dieren en het bemiddelen van dieren naar een volgende eigenaar is een mooi, maar moeilijk vakgebied: het Keurmerk biedt dierenopvangcentra de mogelijkheid om dit nog beter uit te dragen.  

Er is ook al belangstelling vanuit hondenuitlaatservices en trimsalons voor een dergelijk Keurmerk. Hier zal in de nabije toekomst naar gekeken worden.

Bron: Dierenbescherming