Impuls voor duurzame en schonere stadsbussen

Vijf vervoersregio’s krijgen samen een bijdrage van 4,25 miljoen euro van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om meer praktijkervaring op te doen met waterstofbussen. Daarmee komen er volgend jaar in stedelijke gebieden tien nieuwe bussen bij die rijden op deze milieuvriendelijke brandstof.
Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving, waardoor alleen schone waterdamp wordt uitgestoten.
Mansveld: ‘Met deze bijdrage willen we de innovatie voor waterstof als schone brandstof stimuleren. Duurzame en slimme investeringen in het openbaar vervoer dragen bij aan schonere steden. En het geeft een impuls aan de positie die we internationaal willen innemen met het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer.’
 
Duurzame investering
Het GVB in Amsterdam heeft al ervaring opgedaan met twee bussen die op waterstof rijden. Met deze bijdrage voor de andere vervoerders komt het aantal waterstofbussen volgend jaar op tien stuks. De ambitie van de Nederlandse vervoersbedrijven is dat in 2025 alle OV-bussen geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uitstoten. Zowel door de inzet van waterstof, als ook met hybride en elektrisch aangedreven bussen.
 
Schoner wagenpark
Stadsregio’s Rotterdam, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven en de provincies Groningen en Zuid-Holland krijgen elk 850 duizend euro. De 4,25 miljoen euro is een bijdrage aan hun al bestaande plannen om hun wagenpark schoner en stiller te krijgen. De investering zorgt ook dat het aantal locaties waar waterstof kan worden getankt wordt uitgebreid. Naast het bestaande vulpunt in Helmond en het onlangs geopende tankstation in Rhoon, komen er in Arnhem en Groningen ook nieuwe vulstations voor waterstof.
Bron: Rijksoverheid