Asbestbedrijf saneert door ondanks ingetrokken certificaat

Een asbestbedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken, is toch doorgegaan met het saneren van asbest. De saneringen deed het bedrijf onder naam van een ander bedrijf dat wel een certificaat had.
Uit onderzoek van de Inspectie SZW en de Omgevingsdienst Rivierenland bleek echter dat het asbestbedrijf met het ingetrokken certificaat de asbestsaneringswerkzaamheden zelf uitvoerde.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van informatie uit diverse Gelderse en Brabantse Omgevingsdiensten. De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd van € 75.600,00.

In april 2013 is het certificaat van het asbestsaneringsbedrijf ingetrokken door de certificerende instelling (Cki). Voor het bedrijf betekende dit dat zij gedurende 12 maanden geen werkzaamheden met betrekking tot asbestverwijdering mag verrichten. 
 
Het bedrijf heeft in de periode april 2013 tot en met januari 2014 de werkzaamheden echter voortgezet. Op basis van onderzoek, uitgevoerd door de regionale omgevingsdienst Rivierenland, bleek dat het bedrijf waarvan het certificaat was ingetrokken gewoon saneringswerkzaamheden bleef verrichten. De Inspectie SZW heeft op basis van dit onderzoek bij 14 van deze saneringen een boete opgelegd. 
 
De Inspectie SZW concludeert op basis van het onderzoek dat het nu beboete bedrijf zelfstandig de acquisitie, planning, inhuur/inleen van personeel, instructies, toezicht en facturering uitvoerde. Het collega-saneringsbedrijf fungeerde louter en alleen als degene op wiens naam de asbestsaneringsmeldingen formeel naar de Inspectie SZW werden gedaan. Hiervoor ontving het gecertificeerde bedrijf een vergoeding per melding. 
 
Er is daardoor bij alle 14 locaties sprake van het verwijderen van asbest zonder geldig certificaat. Dit zijn ernstige overtredingen van de arbowetgeving.  Het bedrijf krijgt derhalve een boete van € 75.600,-
 
Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om te bevelen de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (tot maximaal drie maanden) te staken. Deze zogenaamde ‘preventieve stillegging in verband met recidive’, kan sinds januari 2013 door de Inspectie SZW worden toegepast bij ernstige en zware overtredingen.
 
De Inspectie SZW werkt o.a. met de regio Rivierenland samen om tot een betere ketenaanpak te komen als het gaat om asbestsanering. 
 
Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. 
 
Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl). 
Bron: Rijksoverheid