Opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte

Staatsecretaris Dijksma geeft in een brief reactie op de motie van de kamerleden Graus en dijkgraaf over het opnemen van de buizerd en de arend in de valkerij akte. 

Het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming voorziet niet langer in een numerus fixus voor valkeniers en biedt de mogelijkheid om in het kader van beheer en schadebestrijding ook andere soorten roofvogels in te zetten dan havik en slechtvalk. Ik ben voornemens om van die mogelijkheid gebruik te maken en ten minste twee soorten buizerds, één soort Parabuteo en één soort arend als zodanig aan te wijzen.

Overleg daarover met de valkerijorganisaties op ambtelijk niveau is afgerond.

Meer informatie:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/11/kamerbrief-over-het-opnemen-van-de-buizerd-en-arend-in-de-valkerij-akte.html